Brisoleji

Sa fiksnim ili lamelama podesivog nagiba, brisoleji osim svoje primarne funkcije djelimičnog ili potpunog zasjenjivanja i ventilacije fasada su i dekorativni elementi zgrade koji pružaju brojne kreativne mogućnosti. Efekat se postiže orjentisanjem lamela brisoleja horizontalno ili vertikalno, sa opcijom pokretanja ili fiksiranja lamela u određenom položaju, a samim tim i regulisanja prodora svjetlosti i toplote u objekat. Rotacija lamela se vrši pomoću mehanizma ili elektromotora. Brisoleji takođe omogućavaju prirodno hlađenje i ventilaciju fasada, čime se smanjuje potrošnja energije u objektu.

Download

Ovdje mozete preuzeti detaljnije informacije o proizvodu:

pdf_ico.png